<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

te veel wortels!!!

dinsdag, oktober 31, 2006

Nog maar net na de ontdekking van mijn ware identiteit ben ik totaal onverwachts en uit het niets gepromoveerd tot gast-asfaltkonijn. Heeft dit mijn leven drastisch veranderd vraag je? Wel ja, absoluut. Niet alleen krijgt mijn lichaam een overdosis aan caroteen binnen. Ik heb ook geen vrije tijd meer omdat ik constant in Brussel moet zijn om daar te lobbyen om zo veel mogelijk betonnen snelwegen te vervangen. Voor de rest zal ik ook zo nu en dan, in het parlement met mijn laptop, tekstjes schrijven over Gadgets, Industrieel design en andere hippe dingen.

Merci

zaterdag, oktober 28, 2006


Dank U voor uw schijnheilige lach. Ik hoop dat ik zeer leuke momenten zal beleven in het gebruik van uw softwarepakket.


Hoogachtend, depolle

kwijl...

donderdag, oktober 26, 2006


Black Box van Benq, geen toetsjes, gewoon 1 groot touchescreen. Strak design en simpelweg geniaal.

apocalypse mosquito

woensdag, oktober 25, 2006


Je wordt pas echt man als je in een oorlog hebt gevochten zegt men. Geen oorlog in de buurt echter, dus zal ik man moeten worden door op fanatieke wijze te jagen naar muggen. Met men zwart-wit Adidas schoenen in de hand, kom ik het gevaarte tegemoet. De verstikkende damp van Citronella, verspreid door een elektrisch aangedreven moordmachine, creëert een benauwde sfeer. In boxershort en met men KBC-cowboyhoed op kop stap ik richting spiegel. Terwijl ik mij insmeer met van dat smerig anti-mug goedje toont mijn verbeten blik de ernst van de hele zaak. De eerste muggen vliegen me om de oren. Ik vermorzel 1 in de vlucht. De twee anderen ontwijken de samenkomst der schoenzolen en gaan elk hun eigen weg. 1 probeert zich tevergeefs te camoufleren op mijn spierwit geverfd houten plafond. Alle hulp komt te laat. Wit plafond wordt gedeeltelijk rood. De laatste mug is volgens het eindrapport bezweken onder het verstikkende citronellaoffensief.

Een gevoel van opperste macht en zelfzekerheid overspoelt me. Ik zet Wagners "

Ride of the Valkyries" op het allerluidste, en geniet van "the smell of victory".

euhm...

zaterdag, oktober 21, 2006


Als ik echt moeite zou doen veronderstel ik dat ik wel een of ander diepzinnige betekenis zou kunnen vinden, maar zoals gewoonlijk blijft het bij een ietswat vreemde illustratie van een of ander gek mannetje.

kat

woensdag, oktober 18, 2006

"Ultimately blogging is hard and often pointless graft -- you're never going to make any money out of it or receive any thanks for your efforts. Still, you could always post a nice picture of a cat." uit cnn.com.


vwala...

And I'm proud of it

dinsdag, oktober 17, 2006

mini upgrade

zondag, oktober 15, 2006

Aanschouw hier en nu de evolutie van de titelbalk van kiwikommer de voorbije 2 uren.Ploeterend in een voor mij op chinees lijkend bad van html of css of hoe het ook allemaal noemt… Ik was eerst van plan om heel de lay-out drastisch te veranderen. Ik had iets veel strakkers -less is more- in gedachte, zo iets echt in mijn stijl van design, maar eigenlijk past dat niet zo bij kiwikommer, en ik had er ook niet echt zin in, dus heb ik voor de mini upgrade gekozen.

Wijgmaalse zonsondergang

zaterdag, oktober 14, 2006

Beroemd

vrijdag, oktober 13, 2006


Als je met foto op asfaltkonijn komt, ben je dan een BV? Moet ik nu vanaf dit eigenste moment arrogant doen tegen willekeurige mensen die ik tegen kom op het straat? Moet ik plots politieke ambities hebben? Moet ik mijn familie exploiteren door er een reality show rond te bouwen? Moet ik beginnen met dansen op ijs? Moet ik eisen dat ze me alleen maar Bru-water serveren? Zo veel vragen. Zo weinig antwoorden.

Ik zou uit pure frustratie mijn hoofd in een emmer water willen steken, maar de pombak is te ver.

SKIN2006

woensdag, oktober 11, 2006

Philips Design, een vaste waarde in de designwereld. Met hun SKIN2006 vind ik echter dat ze het een klein beetje te ver zoeken. Ze ontwerpen zo dus concepten dat de kleding van het jaar 2020 moeten voorspellen. Resultaat: kleding dat via sensoren emoties van de drager probeert te detecteren, en dat dan via LED lampjes op de kleding projecteert.

Nu ja, wel leuk als je zo uw geld kunt verdienen natuurlijk. Philips staat dan ook al een tijdje boven op het lijstje van bedrijven waar ik na mijn studies terecht wil komen.verkiezingen

maandag, oktober 09, 2006

Ik zal nu pogen zo kort mogelijk te reageren op de verkiezingsuitslagen...

Rood Leuven: hoera.

Rood Antwerpen: hoera.

Weinig groen!: Crap.

Veel Vlaams Belang: DEGOUTANT.

panic! @ the station

vrijdag, oktober 06, 2006

Nog maar net gerecupereerd van een mooie 220Volt dat ik in een beschonken bui door mijn lijf heb gejaagd, kwam ik vandaag ergens rond 4u aan in het centraal station van Antwerpen. Allemaal happy people, gedaan met werken,studeren en al die stress, het weekend lacht hun toe, als plots uit het niets 3 gigantisch luide knallen iedereen opschrikt. Het beeld dat volgde was voor mij iets unieks. De helft van de mensen in het stationsgebouw liepen in volle paniek naar de andere richting. De andere helft bleef stokstijf staan, verbaasd zoekend naar de bron van het onheilspellende geluid.

Ik weet nog altijd niet wat de oorzaak van het geluid juist was, maar ik veronderstel dat het niets sensationeel was.

10jaar geleden zou iedereen aan een defecte trein gedacht hebben, nu denkt iedereen, waaronder zelfs ik, direct aan een moslim met hoofddoek die het station opblaast omdat… …wel ja… …hij moslim is, en moslims nu een maal dingen opblazen.

We zouden beter schrik hebben van het Vlaams Belang met hun griezelige 35% in Antwerpen.

Apple natuurlijk

maandag, oktober 02, 2006


Via dees op dit beland.

Als groene jongen en Apple-liefhebber toch wel niet zo een prettige confrontatie.

Maar na het zien van dit is de vraag echter: wie van de 2 moeten we in godsnaam geloven.