<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Spiegel

woensdag, januari 31, 2007

Vandaag heb ik de Antwerpse Meir geteisterd door mijn marktonderzoekende zelf uit te hangen. Vraagjes in verband met het al dan niet goed werken van automaten om cinema tickets te kopen enzo. Na wat aandringen en het roepen van "wij verkopen niets" hebben we toch een aantal mensen kunnen aanspreken. 1 ding heb ik echter opgemerkt. De jonge mensen gaven mooie en nuttige antwoorden. De Senioren waren boertig en begonnen te klagen over al de miserie in ons o zo gevaarlijke Belgenland, over de graffiti en het vandalisme en over de onbeschofte jeugd van tegenwoordig. Ze zouden beter eens in de spiegel kijken.

tjah...

maandag, januari 29, 2007

Tijdens het opruimen van mijn kot kwam ik vandaag een folderke van het Vlaams Belang tegen. Even doorbladeren dacht ik om zo nog wat met hun standpunten te lachen, als ik plots lees: "...partijen die bijvoorbeeld in Hoboken nog liever met de maoïstische PVDA in zee gaan dan met het Vlaams Belang".


Mogen wij dan vanaf nu ook zonder probleem Vlaams Belangers, Nazi's noemen?

Een titel die groter is dan de post zelf, kan dat?

zaterdag, januari 27, 2007

absoluut!

geen tijd

zaterdag, januari 20, 2007

Lange versie


De relatie tussen de blogfrequentie en het aantal examens blijkt bij nadere inspectie een omgekeerd evenredig verband te hebben. Deze situatie zal pas veranderen, als en slechts als de examens aan een einde komen; naar alle waarschijnlijkheid (significantie van om en bij de 5%) bij een tijdswaarde van 26 januari 2007.


Korte versie


Examens: veel werk, geen tijd

iDream

donderdag, januari 11, 2007

Vliegende iPod's, omhoogspuitende iPhone's, Naderende iMac's en een totaal uit de toon vallende Prins Filip die zich niet op zijn gemak voelde tussen al die witte glossy design meesterwerkjes. Het was me wat; mijn aller eerste iDream. Het is ook direct duidelijk geworden dat het op fanatieke wijze volgen van Macworld en het 3 dagen lang studeren van elektronische componenten zijn tol eist. Eens wakker geworden uit mijn iDream spurtte ik naar Jon, drukte op zijn gevoelig knopje, en wachtte ongeduldig af. "Windows is aan het opstarten" zij hij. Ik keek vlug naar de andere kant. Iedereen weet dat je na een iDream nooit direct naar een Windowslogo mag kijken. Ik vraag Jon met spoed om Firefox te openen en hij navigeert mij vliegensvlug naar het webstekje van Apple. Mooi zwart iPodje nano, na de examens ben je van mij.

Apple, iLoveit

ffffffffashist

dinsdag, januari 09, 2007

Mmmmmmelk proeft echt raar op een lege maag. What's up with that?? Natuur zijn manier om te zeggen dat baby's vast voedsel moeten eten? Een toevallige chemische eigenschap van melk? Heb ik vreemd functionerende smaakpapillen? Of zijn het die vreemdelingen weer??

Dan komen ze met hun hoofddoek en moslimgedachten via illegale praktijken binnen in ons mooie Vlaanderen(onderweg ongetwijfeld een 10tal voorbeeldige blanke lotgenoten overvallen en besmet met hun vieze Afrikaanse ziektes), om onze melk aan te tasten? Onze mooie Vlaamse koeien worden geterroriseerd met hun hoofddoekencultuur. En daar staan ze dan in een hoekje, snode plannen te smeden om ons te achtervolgen en sexueel aan te randen. Neen, dit pik ik niet meer...

Daarom zal ik morgen, met mijn fiere Vlaamse vlag, naar de eerste de beste neger stappen, en een glas melk in zijn gezicht gooien, omdat dit nu een maal moet gebeuren voor gerechtigheid.

EIGEN MELK EERST!!!


Window(s)

zondag, januari 07, 2007

Een nieuw logo voor Microsoft Windows of een vreemde foto van een raam? Aan u de keuze.

Een streepje nostalgie

donderdag, januari 04, 2007

met trots geleverd door pol.

conditionering ofzo

dinsdag, januari 02, 2007

Het was weer prijs vandaag. Tussen het blokken door even radio luisteren en plots kreeg ik kippenvel. Trillingen over heel mijn lijf en een dubbel zo snelle hardslag als normaal. En dit allemaal door 1 specifiek liedje, namelijk "Everybody here wants you" van Jeff Buckley.

Elk jaar dat ik naar Rock Werchter ben geweest (2003, 2004 en 2005), ben ik elke morgend op de camping wakker geworden met dat nummer. Ik lag denkik telkens dicht bij volk die dat liedje graag horen. En nu koppel ik dat lied blijkbaar psychologisch aan "opstaan in Werchter".

Vreemd maar echt wel fijn.