<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Basis wiskunde

woensdag, februari 28, 2007

20 minuten wachten + Brussel Noord = foto'stjah...(2)

maandag, februari 26, 2007

Rustig naar de GB gaan zat er niet in vandaag, want mijn zicht werd voor de zoveelste keer verbrod door een van die vieze boekjes. Vuile Perverse blaadjes zijn het, die Vlaams Belang foldertjes. De inhoud? Wel, neem het foldertje van vorige maand, verander wat prentjes, en je hebt de nieuwe versie. En nu noemen ze de Pvda geen maoisten, maar "de partij die dweept met de massamoordenaars Mao en Stalin".

Ze zouden beter eens naar hun zelf kijken.

feest

vrijdag, februari 23, 2007

Feest Feest, het is feest bij kiwi. Dit is namelijk mijn 100e post. Kiwi en ik hebben al zitten brainstormen over de mogelijke manier van viering. Een groot mega fantastische super de max feest zoals de konijnen was de eerste optie. Een taart met een straal van 20m was de volgende optie. Maar uiteindelijk hebben we voor de meest logische manier gekozen: namelijk met het maken van een tekening van een robot met een bloemetje in een verlaten stad.

Het is ook volkomen toevallig dat dit de makkelijkste en goedkoopste manier van vieren was.Mijn reactie op water

dinsdag, februari 20, 2007

En nu dus even ter verduidelijking: zo zag mijn gezichtsuitdrukking er ongeveer uit toen de Vittelfles uit mijn pollen glipte.
Paniek alom

zondag, februari 18, 2007


Paniek ten huize van kiwi. Ik was rustig aan het internetten als plots, uit het niets, de Vittel fles die de ene seconde nog stevig in mijn handen zat, naar beneden totterde en recht op Jon (mijn laptop) belande. Een waterval van fris helder mineraalwater (vergelijkbaar met "hurricane katherina") gutste over de tafel en de betrokkene partijen waren alles behalve te verwaarlozen. Jon heeft het meeste moeten opvangen. Sandra (mijn Wacom tekentablet) kreeg ook een serieuze teug te verwerken en Klaartje (mijn iPod) ontving een aantal verloren druppels. Freddy (mijn gsm) zat gelukkig veilig en wel in mijn broekzak. Kiwi stond 2 meter verder, en kon niets anders doen dan machteloos kijken naar het gevaarte.

Na wat wilde acties met handdoeken en haardrogers blijkt nu, 2 dagen na het voorval, dat geen enkel van de partijen permanente beschadiging hebben opgelopen.
switch

dinsdag, februari 13, 2007


Soldaatje spelen is fijn tot ze een dood kind in hun armen hebben.

Dit is ook direct mijn laatste tekening met Corel Painter. Ik heb namelijk Sketchbook Pro ontdekt; een must have voor Wacom tekenaars.

mysterie opgelost

zaterdag, februari 10, 2007

Er zat een vlinder op kiwi's hoofd.

Kiwi mysterie

dinsdag, februari 06, 2007


Wat hebben we hier? Kiwi's vriendin? is kiwi een meisje? Laat kiwi zo nu en dan eens graag zijn vrouwelijke kant zien? Het antwoord krijg je in mijn volgende post.


Geniaal

maandag, februari 05, 2007

Japanse televisie blijft een aparte soort.
eindelijk

zaterdag, februari 03, 2007

Zoals u ziet zal kiwikommer vanaf heden functioneren in een nieuw strak wit kleedje, want ik vond dat er dringend verandering op dat vlak nodig was. De basis voor mijn layout had ik vrij snel gevonden, maar voor de afwerking vond ik maar geen oplossing. Tot ik vandaag op mijn bureau een bolletje klei zag liggen (handig hulpmiddel voor het maken van vooral organische vormen). 5 minuten later had ik een kiwiventje in mijn handen, en 10 minuten later stond ik buiten massa's foto's te trekken van het ventje. En hier zijn we dan, een paar uurtjes later, en kiwi en kommer (zijn schaduw) hebben direct gestalte gekregen.