<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d-5153089024053065817', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Vakantie

vrijdag, juni 29, 2007

U heeft het misschien al opgemerkt, maar kiwikommer wordt niet bijzonder vaak meer geüpdate. Dit vind vooral zijn wortels in examens, feestjes en een ander "projectje". Het zal echter ook niet bepaald verbeteren in de nabije toekomst, want binnen enkele dagen vertrekken Smara Ratih, kiwi en ik namelijk met de fiets naar Frankrijk. 10 dagen fietsen, volledig hardcore, pijn hebben, elkaar beu worden, ruzie maken maar ons vooral rot amuseren.

Doel? Le Havre. Waarom? Het eerste dat bij ons op kwam en dat qua afstand nog net mogelijk was in 10 dagen.

Foto's volgen ongetwijfeld...


Ps: wist je dat ik sinds gisteren officieel Bachelor in de Productontwikkeling ben?


zeer gedaan

zaterdag, juni 23, 2007

Examens zijn gedaan, zo gedaan als de honderdjarige oorlog en het jaar 1298.
Seks zal je hier niet vinden

zaterdag, juni 16, 2007

Ik weet dat ik als blogger meer rekening zou moeten houden met de noden van mijn lezers (die hier terechtkomen met google zoektermen als "sletje"), en ik bijgevolg massa's posten zou moeten wijden aan licht seksueel prikkelende onderwerpen. Spijtig genoeg voor hen ga ik dit niet doen. Vette pech voor de snoodaards onder mijn lezers.

Mijn hoofd is dezer dagen namelijk, door die leuke examens, volledig gevuld met nuttige info, of wat zich zou moeten voordoen als nuttige info. 3 van de zes examens zijn gedaan, en deze zijn, ondanks het feit ik zeer zeker niet alles kende, vlekkeloos verlopen.

Horoscoop Metro: "Iets doet je denken dat je onverslaanbaar bent. Nou… zo gek ver van de realiteit is dat niet eens…"

Ik denk niet dat je een leukere horoscoop kan krijgen tijdens de examens. Alleen pech dat ik zoals iedereen weet dat horoscopen "stierenpoep" zijn.

En als kers op de taart (een vrij flauwe taart) : naar mijn mening waarschijnlijk de mooiste muziekvideoclip ooit gemaakt:
Blijkbaar is de kers veel meer waard dan de taart vandaag. Inflatie in de fruitsector?

knaagdier enzo

zondag, juni 10, 2007

Op weg naar mijn wekelijkse residentie realiseerde ik mij plots iets zeer verontrustends. Iets zo gigantisch schokkend dat ik het blijkbaar volledig uit mijn bewustzijn heb gebannen, want ik ben het compleet vergeten. Als resultaat zal ik deze post vullen met waar kiwikommer het beste in is: onzin.

Ik zou kunnen schrijven over een wenende Paris Hilton, maar deze is door onverklaarbare rede al te veel vernoemd op mijn blog. Ik zou kunnen babbelen over mijn kat, maar dat is ook wel een beetje te cliché. Ander vertel ik wat over Brussel, Halle en Vilvoorden? dat ze voor mijn part mogen samenhouden, splitsen, of volledig uitgraven en vullen met beton zodat er niets meer te zeggen over valt. andere mogelijke onderwerpen zijn de nutteloosheid van het vak filosofie en mijn met de week mooier wordend kot.

Na lang beraadslagen heb ik echter gekozen voor een auto en een of ander grappig knaagdier.


Sletje van het kapitalisme

vrijdag, juni 08, 2007


Jammer maar helaas; de blijvend expanderende wereldeconomie lijkt niet te counteren. Met stenen gooien zoals in Rostock vind ik net een tikkeltje te extreem, en bijgevolg uit pure wanhoop zal ik mijn economisch linkse principes moeten vervangen met het kapitalistische, alles voor mij, niets voor de negertjes, olie is leuk, het stijgende zeepijl is het probleem van onze kinderen, gedachtegoed. Kiwi volgt en het resultaat is merchandising. Het eerste kiwikommerproduct dat wordt gelanceerd zijn onze super mega fantastisch vetgeyle en voorlopig vooral ook gratis wallpapers.
Kiwikommer T-shirts, mokken en iPhones? Ik sluit niets uit voor de toekomst.