<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

af

donderdag, mei 31, 2007

eindelijk

en voor de verandering viel de presentatie eens vrij goed mee...

verkiezingen

zaterdag, mei 26, 2007

de verkiezingen komen er aan, hoog tijd voor stemtestjes dus...

mja, een grote verrassing is het natuurlijk niet.
overeenkomsten met partijen:
Groen! 85%, Spirit 79%, Spa 76%, CdnV 57%, Vld 49%, Nva 43%; LDD 40%, Vlaams Belang 29%

en op de VRT stemtest is het blijkbaar Spa.

chaos

donderdag, mei 17, 2007

Werk, zoveel werk. Tijd, zo weinig tijd. Irritatie, zoveel irritatie. Zin, zo weinig zin.

Je naar eigen mening lelijke buggy vind is slecht, zegt ze. Ik adem diep in en uit.

"Gaan we ons dichtkappen?" vragen ze. Wie kan er zo'n verleidelijk voorstel afwenden?

En hey, wat sta ik daar te glijden op het net?Mijn god, de chaos...

ja baas

donderdag, mei 10, 2007

Gooi dat filmpje eens op kiwikommer zij baas konijn. Ik keek nogal bedenkelijk. Zoals gewoonlijk werd ik overspoeld door een oceaan aan vragen. Een filmpje over muizen en kaas en dergelijke? En denk je dat ik zomaar alles doe wat mensen mij zeggen? En hoe moet ik dat in godsnaam koppelen aan kiwikommer?


Wel het gaat, kijk maar:

Kaas, Holland, Europa, Wereld, Mars, Mannetjes, Vrouwtjes, Rokjes, Kleding, Mode, Design, School, Werk, Moe, Slaap, Snurk, Geluid, Golven, Zee, Water, Drinken, Eten, Komkommer.


Of om het iets korter te houden:

Kaas = lekker, lekker = komkommerVoila… …en blijkbaar doe ik wel alles wat ze mij zeggen.

hsp

woensdag, mei 09, 2007

Hip zijn is het aller belangrijkste in de wereld, dat weet iedereen. Hip zijn kan je op verschillende manieren. Een van de laatste ontwikkelingen op dat vlak is het hip worden door het maken van jou eigen persoonlijke afkorting. Afkortingen zijn namelijk GIGANTISCH hip.

Het zijn dan ook alleen enorm hippe dudes en mokkes die dagelijks afkortingen als bv "asap" en "fubar" gebruiken. Reden genoeg om er zelf een te maken zou ik zo zeggen. Je zou zelfs kunnen zeggen dat uw eigen afkorting uitvinden een hsp is.

"hsp" is mijn persoonlijke afkorting, en staat voor "heel strak plan". Hieronder geef ik jullie een aantal richtlijnen van de afkorting, zodat jullie deze correct kunnen gebruiken.


Bier halen in de nachtwinkel is steeds, en ik verduidelijk, STEEDS, zonder uitzondering, een hsp.

Aan de schelde liggen is een hsp als en slechts als het zeer goed weer is.

Bij koud weer in de schelde springen is geen strak plan.

Opgemerkt dient te worden dat je niet "gsp" mag gebruiken voor "geen strak plan". Dit wordt dan "geen hsp".

Het sarcastisch gebruiken van hsp wordt afgeraden om verwarring te vermijden.

*zucht*

zaterdag, mei 05, 2007

Dan krijg je een schoolopdracht voor filosofie als de volgende: "geef een presentatie over de werkelijkheid". Het moet maar 10 minuutjes duren, je mag al de mogelijke media gebruiken, en een komische toets is welkom.

Waarom heeft een ontwerper filosofie nodig vraag je? Wel, ik zou het ook niet weten.

Als iemand een idee heeft, zeg het mij, want ik heb blijkbaar geen inspiratie meer.

De strakste flesjes op de markt

donderdag, mei 03, 2007

Dit is een ode; geen ode aan vrienden of dierbaren, geen ode aan belangrijke en bekende individuen, maar een ode aan water.

Want wat zouden we zonder water? De zwembroek en het waterpistool zou direct nutteloos worden, zie je de massale ontslagen in de sector al? Volkswagen zou er niets tegen zijn.

Maar ik dwaal af…

Dit is niet alleen een ode aan water, dit is een ook een ode aan Chaudfontaine.

Al 20 jaar ben ik een Spa man, maar nu is Chaudfontaine mijn ding, en dat allemaal dankzij hun nieuwe strakke glazen flesjes. De strakste flesjes op de markt.

Ik denk dat ik een verzamelaar wordt.