<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d-5153089024053065817', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

knaagdier enzo

zondag, juni 10, 2007

Op weg naar mijn wekelijkse residentie realiseerde ik mij plots iets zeer verontrustends. Iets zo gigantisch schokkend dat ik het blijkbaar volledig uit mijn bewustzijn heb gebannen, want ik ben het compleet vergeten. Als resultaat zal ik deze post vullen met waar kiwikommer het beste in is: onzin.

Ik zou kunnen schrijven over een wenende Paris Hilton, maar deze is door onverklaarbare rede al te veel vernoemd op mijn blog. Ik zou kunnen babbelen over mijn kat, maar dat is ook wel een beetje te cliché. Ander vertel ik wat over Brussel, Halle en Vilvoorden? dat ze voor mijn part mogen samenhouden, splitsen, of volledig uitgraven en vullen met beton zodat er niets meer te zeggen over valt. andere mogelijke onderwerpen zijn de nutteloosheid van het vak filosofie en mijn met de week mooier wordend kot.

Na lang beraadslagen heb ik echter gekozen voor een auto en een of ander grappig knaagdier.


 1. Anonymous smara ratih said:

  vreemd knaagdier gespot
  nu het leuker wordend kot nog :p

 1. Anonymous pironik said:

  best verrassend dat het niet eindigt met knaagdier in reepjes.

 1. Blogger CocktailSaurus said:

  Moet toch kei tof zijn, moest je 1 van die twee sheriff's deputies geweest zijn die Paris in de wagen duwden!

  Brussel, Halle en Vilvoorde kunnen ze idd beter gewoon plat bombarderen en asfalteren.

  En een filmpje van op Youtube plaatsen dat je toevallig leuk vond? Is dat dan geen cliché? Gelukkig zijn clichés grappig.

  Waarom post je eigenlijk geen fotoos van je kot? Om de metamorfose te tonen? Begon het niet allemaal met die hippe fruitkom :-p ?

 1. Blogger depolle said:

  kzal na de examens eens een fotoshoot doen van mijn kot, zodat iedereen het eens kan zien. wel nog eerst mijn kast zwart verven ;-)

  @coctailsaurus: de door u gekozen fruitkom is idd de initiele aanzet geweest. fier?er

 1. Blogger CocktailSaurus said:

  oh ja, juist, totaal vergeten... Oepsie :-p

  Nee, idd, ik ben er eigenlijk heel fier op, want ik vind je kot eindelijk heel gezellig!

leave a comment