<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

En Frankrijk

maandag, juli 16, 2007

En we zijn terug, en het was vermoeiend, en het deed pijn, en kiwi heeft geen enkel moment moeten fietsen, de pietzak.

En een verslag van de trip komt er, en waarschijnlijk vooral bij Smara Ratih.

En Le Havre is ver, en Franse autobestuurders zijn heel boertig, en regen zuigt, en Frankrijk is soms wel heel erg leeg en met "une baguette" en een pot Nutella geraak je ver.

En hieronder nog een aantal fototjes van onder andere Amiens en Fécamp, en Etretat en Le Havre en Le pond de Normandie.En nu een week rust voor ik 3 weken lang door Kroatie trek.

 1. Anonymous smara ratih said:

  hela neige fotokes, doorsturen zou ik zo zeggen

  ps: dag 1 staat online

 1. Anonymous dipfico said:

  Zéér mooie pics!

 1. Blogger CocktailSaurus said:

  Je zou bijna kunnen zeggen dat hij die foto's geript heeft van een vakantiepostkaart!

  Maar dat is niet zo... toch?

 1. Blogger Deevie said:

  Knappe foto's. En idd, het geeft ook mij een 'ansichtskarte gefühl'.

leave a comment