<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d-5153089024053065817', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

I see an old fridge and I want it painted black

maandag, augustus 20, 2007

Niets of niemand ontsnapt aan mijn zwartverffurie!


 1. Anonymous QG said:

  wow, nice and shiny, blijftie zo of is de verf nog nat?

 1. Anonymous Lime said:

  Héél erg mooi! Zo eentje wil ik ook wel hebben :)

 1. Anonymous marc said:

  de geboorte van een designklassieker

 1. Anonymous smara ratih said:

  Pink, i want to paint it pink! (btw, die ziet er wel echt kei goe uit...)

 1. Anonymous Jelle said:

  Zeer strak. Noem hem direct de iFridge ;)

 1. Blogger depolle said:

  @QG: verf was toen al droog. idd lekker shiny he?

  @Marc: als ik later een bekende ontwerper wordt zal deze bij mijn dood verkocht worden voor een paar miljoen €.

  @smara ratih: pink is eik

  @Jelle: dan zou hij eigenlijk wit moeten zijn he. Ik noem hem de "Philips Black edition"

 1. Blogger Lime said:

  Nog een vraag: met welke verf heb je hem juist geschilderd? Ik heb ook een oude frigo voor op mijn kot, en je hebt me op ideeën gebracht :)

 1. Blogger depolle said:

  @lime: gewoon normale lakverf(zwart hoogglans in mijn geval). klein potje kost 6euro in de Gamma. ge hebt wel ook zeker een lakroller nodig.

  je kan het ook doen met een spuitbus, dat is makkelijker maar ook een stuk duurder, en moet je buiten doen, want dat geeft een gigantische verfwolk (ik heb eerder dees jaar ook al een ijzeren locker zwart geverfd).

 1. Anonymous buddha said:

  Waauw knap gedaan! Blinkt als nieuw.

 1. Anonymous Lola said:

  Ga je hem ook als koelkast gebruiken? Het zou namelijk uber-designerig zijn als je hem ook in een andere context gebruikt. Als boekenkast ofzo :o

 1. Blogger depolle said:

  @Lola: het plan is idd als koelkast, maar als hij kapot gaat weet ik nu ook wat ik er mee kan doen...

 1. Anonymous Cursief Huigje said:

  zwartwerker!!:)

 1. Anonymous QG said:

  heb je die eerst moeten schuren of zo? of kon je direct spuiten. ik heb namelijk net geprobeert mijn sjoffaach te schilderen.. en is grandioos mislukt*huil*

 1. Blogger Tine said:

  amaaaj, prachtig:)

 1. Blogger e-ketnat said:

  Had ik geen twee koelkasten op overschot, dan deed ik een bod op deze.

leave a comment