<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Vliegende Hoi

woensdag, maart 28, 2007

Ik heb zo van die dagen. Die zonnige lentedagen dat ik vanuit m'n dakraam met kleine oogjes naar de Antwerpse skyline sta te gapen, dat ik verblind wordt door een mooi laagstaande zon, dat ik naar buiten wil, maar binnen moet blijven om te werken, dat ik rare ideeën krijg, dat ik persé mijn onderbuur wil begroeten zonder uit mijn kamer te stappen.

Nu weet ik ook dat dit zeer zeker mogelijk is.


(foto door onderbuur)

 1. Anonymous Ewoud said:

  Ik denk met nostalgie terug aan het middelbaar, toen we deze vorm van communicatie dikwijls toepasten. Zij het dan met een blancoroller-lint.

 1. Anonymous smara ratih said:

  oke, t is officieel, ik wil zo n bovenbuur als u :p

 1. Blogger Tine said:

  Hilarisch.... Ik wil zo'n bovenbuur als jouw... Jammer genoeg heb ik geen bovengebuur ;)
  En ken ik mijn ondergebuur niet....
  Nogal grooot gebouw hier!
  xxx

 1. Blogger CocktailSaurus said:

  Het is anders wel spijtig dat jij nooit van die boodschapjes krijgt?

 1. Blogger depolle said:

  IEDEREEN wil zo'n bovenbuur als mij ;-).

  @ewoud: blancoroller-lint is zoo 2005. Aan elkaar gebonden touwtjes van gratis gekregen schouderzakjes zijn IN.

  @cocktailsaurus: net als tine heb ik geen bovenbuur, dus is het heel normaal dat ik geen berichtjes krijg van mijn bovenbuur die niet bestaat.

 1. Anonymous QG said:

  en nu is de échte uitdaging voor uw onderbuur... hoe berichtjes naar boven krijgen....

 1. Blogger Lux said:

  wel niet erg origineel, zo'n hoi. Mss volgende keer een camera aan het touwtje hangen, krijg je mss nog wat lolligs te zien... Big brother goes grote kauwenberg...

leave a comment