<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Benen en armen en bewegingen

zaterdag, december 15, 2007

Aan al die Jumpers met hun zwabbelbenen: pas op voor het Franse gevaar.

Aanschouw Tecktonic, de nieuwste foute danssteil van onze buren in het westen.

En zij hebben gelukkig net iets minder ruimte nodig...
Ik kijk er vast al naar uit.

 1. Anonymous Anoniem said:

  Dank voor het melden voor wat misschien wel op komst is. Ik kom zo al te vaak voor verrassingen te staan bij de confrontatie met nieuwe bewegingsvormen.

 1. Anonymous het ikea-meisje said:

  ik denk persoonlijk dat bij ons de opvloger van het jumpen het suffelen zal zijn!!
  De tijd zal het uitwijzen :)

 1. Anonymous Anoniem said:

  Nieuwe foute dansstijl? Zo dans ik al mijn hele leven!

  .. misschien daarom dat ik zoveel bekijks heb?

 1. Blogger depolle said:

  @Jasperwiet: je had mijn gezichtsuitdrukking moeten zien toen ik voor het eerste Jumpers zag...

  @HetIkeaMeisje: The Melbourne Shuffle bedoel je? ja, dat zou ook wel eens kunnen, al gaat mijn voorkeur naar Tectonic

  @Dramoghe: geen nood, hoe meer ik het videotje bekijk, hoe meer mijn mening verschuift van foute dansstijl, naar bewondering... ...Ik vrees dat ik een paar van die mouvekes zal moeten stelen om eens te kunnen uitpakken in cafe d'anvers ofzo.

 1. Blogger Mirthe said:

  Het is toch al iets beter dan dat jumpen :)

 1. Anonymous Anoniem said:

  Je bent toch al aan het oefenen hee????

 1. Anonymous Emmeline said:

  Opvolger van jump? Niks tecktonic... DIT is de opvolger van jump

  http://www.youtube.com/watch?v=vSvrf84UjFg

  of wat had u gedacht... Het springen moet er toch wel wat inblijven zeker.
  Moet trouwens ook geestig zijn om een hele fuifzaal zo bezig te zien. De ene helft 'danst' en de andere ontwart touwen...

 1. Anonymous kristof said:

  Polle, ik schreef ook iets over 'techtonic', maar verwees netjes naar jou blog. ;-)

leave a comment