<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

muurtje... ...s

donderdag, december 07, 2006

Voor de mensen die zich afvragen hoe het zit met de muur: De tekeningen blijven in sneltempo op het behang groeien en praktisch elke muur is nu al slachtoffer geworden. Cowboys, olifanten, communistische giraffen, indianen, skiërs,... en een gigantische "message wall". Ondertussen zijn de gloeilampen rood geverfd, met een mooi roze buurt look als resultaat (kerstsfeer volgens sommigen). Ook de trap is gedeeltelijk gekleurd/afgebroken en telefoons zijn roze geverfd. Ooit zal er ongetwijfeld een einde aan komen, de vraag is alleen wanneer.

Ohja, en onze microgolf maakt sinds vandaag voeding koud ipv warm. Met de microgolf hebben we nochtans niets gedaan.
 1. Anonymous Mirthe said:

  De kotbaas al op bezoek gehad?

 1. Blogger Dieter said:

  Die weet nog van niks :p

 1. Anonymous tupid said:

  Laten we dat nog even zo houden :)

 1. Anonymous Anoniem said:

  zaalig... nu de kotbaas nog voltekenen?

 1. Anonymous Anoniem said:

  En als het diepvriesvak van je koelkast nu eten opwarmt, i.p.v. afkoelt, dan is de cirkel rond. :D

 1. Blogger Dieter said:

  Daarnet kwam er net voor mij weer een technieker buiten, dus die zullen het al wel gezien hebben maar er niet echt aanstoot aan nemen denk ik. Al zal-ie wel raar hebben opgekeken bij de rode gloed in de gangen ..
  Vergelijkingen met het Red Light District zijn niet uit de lucht gegrepen :-)

 1. Anonymous Inge said:

  (1januari): kotbaas net langs geweest: tekeningen waren oke, beter dan oude behang. Mochten we de trap nog willen spuiten: ff aan Jurgen (=technische dienst) vragen en zal snel goedgekeurd worden, dus ´t einde is nog niet in zicht!!

 1. Blogger depolle said:

  wow, nice, dan gaan we ons eens goed loslaten na de exames. De deur verven misschien? ;)

leave a comment