<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Hippe klachten

dinsdag, augustus 22, 2006

Na zon 3 jaar twijfelen (het ene moment al intensiever dan het andere), ben ik nu toch wel echt eens van plan om een Wacom tablet te kopen, waarschijnlijk een Intuos A5 (sjiek ding hé). Ik heb er alleen maar goede dingen over gehoord, maar voor ik zo'n, voor mij toch wel, dure aankoop doe zou ik het eerst wel eens willen uittesten. Daarom belde ik gisteren dus naar de Easyware in Leuven of ik daar een Wacom kon uittesten. De verkoper aan de telefoon verzekerde mij dat dit zeker geen probleem was. Vandaag ging ik dan naar de Easyware om wat te tekenen, als ze mij daar doodleuk vertellen dat je die dingen bij hun toch blijkbaar niet kan uittesten. Na wat vieze blikken en een uitspraak in de zin van "ga ik wel naar een goedkopere winkel" vertrok ik teleurgesteld uit de winkel.

Ondanks de teleurstelling geef ik toe: hoe kan je nu kwaad zijn op een winkel dat zon ongelooflijk sjiek promotiebord boven zijn ingang heeft hangen.

 1. Blogger Lapin McAdam said:

  Easyware ownt! Ik heb daar rond Pasen een Intuos A4 tablet gekocht, voor een prikje! (bijna 100€ goedkoper dan op de officiële site)

  Niks testen, kaufen! Ge zult er geen spijt van krijgen.

 1. Blogger depolle said:

  die prikjes zijn dan toch wel op denk ik. Intuos A5 kost daar 310euro, terwijl ik een plek weet waar je het kan kopen voor 250euro.

 1. Blogger Lapin McAdam said:

  ik heb het intuos A4 tablet daar gekocht voor 450 in plaats van 500 euro .. dat noem ik een koopje :)

 1. Blogger depolle said:

  ge hebt gelijk.
  heb vandaag de intuos A5 besteld bij easyware. die plek waar ik hem goedkoper kon kopen heeft hem niet meer in stock, en die stocks vullen ze blijkbaar niet bij.
  En van de rest van de plaatsten waar ge hem kunt kopen is Easyware idd een van de goedkoopsten.

leave a comment