<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d3709486210001237602', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

What really grinds my gear

donderdag, juli 27, 2006

Na mijn vorige post heb ik gerealiseerd dat ik toch blijkbaar graag klaag over domme dingen zoals Jupiler-afstandbedieningen en mensen die graag bepaalde dubieuze, doch zeer populaire ijssmaken eten. Dit soort nutteloos klagen heeft veel gemeenschappelijk met Peter's "what really grinds my gear".

Peter is natuurlijk wel grappig, maar het feit dat ik een mierenneuker ben vind ik toch niet zo fijn, daarom zal ik dit in de toekomst tot een minimum proberen te beperken, en zal ik vervolgens deze post volledig uitweiden aan leuke, fijne, jolijte zaken. Hier volgt een lijstje wat ik wel fijn vind:

 • Airco
 • In de gloria (gisteren voor het eerst in mijn leven een dvd gekocht, ipv ze illegaal te downloaden)
 • Versgeperst sinaasappelsap
 • De theekopjes in walibi
 • Nog meer airco
 • Prettig gestoorde websites zoals deze en deze

Nu even iets volledig anders:

Een gedichtje ter illustratie van de extreme hitte:

Al is de warmte drukkend op men linkernier

En ben ik door het zweten helemaal nat

Doet het toch geen plezier

Zon ventilator in men gat

 1. Anonymous Anoniem said:

  Als SABAM-inspecteur ben ik na het lezen van je blog te weten gekomen dat onze organisatie reeds jarenlang inkomsten gemist heeft door uw illegaal downloaden van CD's. Zonder tegenbericht van uwentwege zal ik op donderdag 24 augustus om 11h00 bij u thuis langskomen om u een schatting van ons misgelopen tegoed in rekening te brengen.
  Hoogachtend
  Cyriel De Swert
  Inspecteur
  SABAM

 1. Blogger depolle said:

  Ik stel voor dat je mij eerst een mailtje stuurt om te weten wie ik ben en waar ik juist woon.

  toch moet ik zeggen dat ik uitkijk naar je bezoekje.

  Hoogachtend
  persoon wiens naam je niet kent

 1. Anonymous Anoniem said:

  hoy, Cyril, hier gienaap, als je moet weten wie die polepel is kan je bij mij terecht.
  stuur me maar een mailtje!
  mijn adres: 007gienaap@hotmail.com
  die 007 moet je niet schrijven hé dat is tegen die spammers!
  groetjes,
  Gienaap

 1. Blogger depolle said:

  hehehe, lol

leave a comment