<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d-5153089024053065817', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

voedseldiscriminatie

woensdag, juli 19, 2006

Ik ga het vandaag hebben over een zeer ernstig en onderschat probleem: voedseldiscriminatie. Sommige voedingswaren worden als het ware, in deze door oliegeile kapitalistische boeren geconstrueerde maatschappij, gediscrimineerd ten opzichte van ander voedsel. Zo is een steak met friet een heel stoer, mannelijk voedsel, en is een slaatje met fetakaas veel minder stoer. Mij niet gelaten natuurlijk, geef mij maar die steak, maar het is niet altijd zo dat ik het niet-gediscrimineerde voedsel kies. Neen, soms ga ik staan achter het arme schaap. Zo is het dat als je aan eender welke stoere man vraagt welk ijs hij verkiest, hij voor vanille of chocolade gaat; zonder enig twijfel het saaiste ijs ooit. Komaan?! Vanille?? Ik ben een en al voor minimalisme, maar al gezien hoe ongelooflijk saai wit, geelig dat er uit ziet? En dan denk je:"goh, met zon saai uiterlijk, moet het wel zeker spectaculair goed smaken?". Neeneen, eens je het in je mond steekt proef je de saaiheid er afdruipen. En dan heb ik het niet eens over de uitspraak, wat is het? Vanille of vani-je? Kan het nog verwarrender?? Ik ben niet voor vanille. Ik ben voor lekker fris fruitijs. Ik denk direct aan een heerlijke citroensorbet of kersenijs. Dit ijs wordt echter gezien als het arme, zieke, gemuteerde broertje van mokka, wat ook al een bastaard is van vanille en chocolade. Ik wil hier een einde aan. ZEG NEEN TEGEN VANILLE EN CHOCOLADE, ZEG JA TEGEN CITROEN EN KERS. ZEG JA TEGEN AARDBIJ EN PEER. ZEG JA TEGEN PISTACH EN SINAASAPPEL, EN ZEG MISCHIEN BIJ DE REST.

Dus, de volgende keer je iemand een vanille ijsje ziet eten, laat hem weten wat je er van vind, en toon dat er nog mensen zijn die denken aan de arme zieltjes op deze wereld.

  1. Anonymous Anoniem said:

    hmmmm cocos en bosbesse*kwijl*

leave a comment