<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d30789381\x26blogName\x3dkiwikommer\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_BE\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://kiwikommer.blogspot.com/\x26vt\x3d-6664155692919130745', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Wist je trouwens...

zondag, februari 06, 2011


Wist je trouwens dat ik interaction design in Nederland aan het Post-masteren ben? In praktijk houdt dat interaction design wezen in dat ik met veel fancy zinnen kan rondslingeren zoals "Wat een mooie affordance heeft die deurklink" en "dit ontwerp kan nog een reeks iteraties gebruiken". Ook kan ik vanaf nu zonder veel schroom overal en altijd Helvetica als font gebruiken en uitleggen waarom Helvetica superieur is tov het bijna identieke Arial. In praktijk houd dat in Nederland postmasteren in dat ik veel meer betaal voor mijn pintjes (sorry, biertjes bedoel ik), dat ik overal culinair onverantwoorde gefrituurde snacks uit de muur kan halen en dat ik zo nu en dan geld moet pinnen ipv afhalen. Wist je trouwens ook dat het ondertussen nog exact 1 jaar later is dan mijn vorige post? Nu weet je het wel. Groetjes en tot volgend jaar...

Kim Jong-il vs Appelspijs

zaterdag, februari 06, 2010


OMG, 6 februari, opnieuw een volledig jaar geleden dat ik hier (n)iets zinvols neergeschreven heb... ...Teh interweb zal ongetwijfeld mijn hoogstaand literaire hersenspinsels gemist hebben. Wat er ondertussen allemaal gebeurd is vraag je? 1 jaar verder, student af, werkende mens... het moest er ooit van komen. Kiwi is ondertussen terugvonden in nogal twijfelachtige staat. Het is me nog steeds een mysterie waar hij heel die tijd is geweest. Je zou kunnen denken dat als je hem vind achter een kast dit insinueert dat hij heel die tijd daar achter heeft gelegen, maar ik weet beter... de snodaard...
Verder gaat mijn lijst van favoriete dingen van het jaar als volgt:

1) Rucola (+37850)
2) Pocahontas met smurfen (+894759)
3) Een appel (+685)
4) Kathleen van Brempt (-1)
5) lopen (+13)
...
877039) Zwitserland (+2)
877040) Het vagevuur (+0)
877041) NMBS (-56378)
...
1754076) Sneeuw + zout (-1685)
1754077) Sneeuw (-1685)
1754078) Hypocrieten (-267)
1754079) Kim Jong-il (+1)
1754080) Pensen met appelspijs (-24)

Opmerkelijk is het feit dat Pensen met appelspijs (=applemoes) officieel Kim jong-il voorbij is gegaan als mijn minst favoriete ding. Dat heeft waarschijnlijk veel te maken met het feit dat ik Kim Jong-il nog nooit op mijn bord heb gekregen... ...gelukkig maar.
Genoeg over Kim, tot volgend jaar? ;-)

ps: mocht iemand zich afvragen hoe ik mezelf er aan herinner om op 6 februari iets te schrijven hier? wel, die Dear Future me van 2 post, lees 2 jaar, geleden wordt ook door den deze hier daadwerkelijk gebruikt, en dat doet me er ook altijd aan denken om vlug nog eens te schrijven op kiwikommer...

Muesli

vrijdag, februari 06, 2009


Hip hip hoera; exact een jaar geleden dat ik hier nog onzin heb zitten verkondigen, dat verdiend een feestje. Ook het perfecte moment om er nog eens wat van die zelfde onzin neer te schrijven.
Waar zal ik beginnen?
Ik ben kiwi verloren. Ik denk dat hij stiekem niet akkoord was met mijn beslissing om niet meer op deze blog te schrijven. Hij is nu ongetwijfeld al zijn gedachtes aan het ordenen in een of ander ver en exotisch land. Mocht iemand hem tegen komen, laat me dan maar iets weten.
Ik heb me ondertussen, om de leegte te vullen die kiwi heeft achtergelaten, een nieuw webstekje gemaakt dat dienst zou moeten doen als portfolio. met een naam als paullehouck.be wordt mijn identiteit nog langer geheim houden niet evident, maar dat terzijde.
Verder ben ik fan geworden van muesli, kathleen van brempt en het lezen van provocerende Engelstalige romans. Nog verder ben ik niet fan geworden van stof, Porto-wijn en sombere toekomstperspectieven.
En alles tussen deze 6 laat mij volkomen onverschillig. Dit varieerd van Cornflakes, Bart Dewever en niet provocerende engelstalige romans tot Lucht, Martini en niet sombere toekomstperspectieven.

Dear Future Me

woensdag, februari 06, 2008


Ooit iets willen vragen aan jezelf in de toekomst? Wel hier is je kans.

Dichter bij tijdreizen zal je nooit komen.

Knap ding

zondag, februari 03, 2008

Examens gedaan, dus dacht ik: de ideale gelegenheid om mezelf te trakteren op een knap ding. Neen, ik heb het niet over de schone meid op de foto, maar het stukje minimal design in haar handen.

Ik had al een tijdje een digitale camera nodig, en dus heb ik mezelf de Canon Ixus 70 aangeschaft.

Hieronder een selectie van de eerste fotos...Verslaafde bezoekers

donderdag, januari 17, 2008

Zijn er hier verslaafde bezoekers op mijn blog?

Weet je het niet zeker?


Dan is er nu de test op hoeveelisteveel.be


Mijn scores? Wel, de enige die echt werkelijk van toepassing zouden kunnen zijn, is alcohol en internet.


Alcohol: 13 op 40. voor een volwassene betekent deze score dat je risico loopt dat alcohol problemen gaat opleveren.


Internet: 28 op 79: voor een doorsnee volwassene betekend deze score dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat het internetgebruik problematisch is.

Smilingtears Gatpukkel

donderdag, januari 10, 2008

Toen ik vandaag uit mijn bed strompelde dacht ik; deze dag is speciaal.

Deze dag is een dag vol hoop. Een dag waar het volk, de plebs, jan met de pet al jaren op staan te wachten. Want de mensen willen verandering.

Deze dag zal ik actie voeren voor een mooiere wereld, een socialere wereld, een betere wereld.

Een betere wereld met Barack Obama als Amerikaanse President en Smilingtears gatpukkels voor iedereen. Een smilingtears gatpukkel voor de bomma, een smilingtears gatpukkel voor de maten, een smilingtears gatpukkel voor Obama, de rest en ik.

Ik schrok me KAPOT

woensdag, januari 09, 2008

Ik schrok me KAPOT

Niet alleen bij het zien van het nieuwe VRT decor en website maar ook bij deze foto van Hillary Clinton. De persoon die deze foto heeft gekozen heeft wel duidelijk een gevoel voor humor.

De Amerikaanse presidentsverkiezingen; verkiezingen die ik een heel pak belangrijker vind dan eender welke Vlaamse of Belgische verkiezingen. Mogen de Democraten (bij voorkeur Hillary of Obama) Amerika een nieuwe koers geven, en er terug een respecteerbaar land van maken na de desastreuze Bush jaren.